·Chinese     ·English
  Site:Home > Students  
 
Post-doctors
 
Name
Gender
Supervisor
School Year
Email
Wu, Chunyang
M
Jin, Chuanhong
2014
wucy@zju.edu.cn
Sun, Tulai
M
Tian, He
2015
tlsun@zju.edu.cn
Asokan, Vijayshankar
M
Jin, Chuanhong
2015
0015614@zju.edu.cn

 

 

Ph.D and Master students
 
Grade 2012 and higher grades
Name
Gender
Supervisor
School Year
Type
Email
Huang, Wei
M
Zhang, Ze (Jin, Chuanhong)
2010
Ph.D.
tmacweiwei@126.com
Jiang, Ying
F
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2011
Ph.D.
jiang0209@zju.edu.cn
Hong, Jinhua
M
Zhang, Ze (Jin, Chuanhong)
2011
Ph.D.
3070921016hong@zju.edu.cn
Shen, Zhenju
F
Zhang, Ze (Li, Jixue)
2011
Ph.D.
eleven_shen@126.com
Lv, Danhui
M
Jin, Chuanhong
2012
Ph.D.
lvdanhui13@126.com
Zhang, Dejiong
M
Li, Jixue
2012
Ph.D.
598738174@qq.com
Chen, Lu
M
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2012
Ph.D.
michaelchen@zju.edu.cn
Yuan, Wentao
M
Wang, Yong
2012
Ph.D.
yuan.wentao@aliyun.com
Jiang, Yingying
F
Jin, Chuanhong
2012
Ph.D.
jiangyingying915@zju.edu.cn
Zhang, Zhengfei
M
Wang, Yong
2012
Ph.D.
zhangzhengfeiwh@163.com
Ding, Qingqing
F
Li, Jixue
2012
Ph.D.
ding920216@163.com
Zhou, Zheng
M
Li, Jixue
2012
Master
zhouzhengaa@sina.com
 
Grade 2013
Name
Gender
Supervisor
School Year
Type
Email
Liu, Jun
M
Wang, Yong
2013
Ph.D.
mseliu@zju.edu.cn
Wu, Zhemin
M
Wang, Yong
2013
Ph.D.
wzm.0128@qq.com
Zhu, Dancheng
M
Jin, Chuanhong
2013
Ph.D.
zdcztmyjm@gmail.com
Xiao, Zhangru
F
Li, Jixue
2013
Ph.D.
xiaozr_cc@163.com
Wang, Hongtao
M
Jin, Chuanhong
2013
Ph.D.
htwang105@qq.com
Wang, Qiannan
F
Li, Jixue
2013
Ph.D.
wangqn@zju.edu.cn
Pei, Jingyuan
M
Zhang, Ze (Wei, Xiao)
2013
Ph.D.
pjy3090100866@163.com
Sheng, Liping
F
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2013
Ph.D.
shenglping@sina.cn
Zhang, Zijiao
M
Li, Jixue
2013
Ph.D.
21326068@zju.edu.cn
Liu, Liwei
M
Li, Jixue
2013
Master
1195650234@qq.com
Lu, Wanglin
M
Jin, Chuanhong
2013
Master
luwanglinft@gmail.com
Wu, Hanglong
M
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2013
Master
hanglongwu2@163.com
Li, Hengbo
M
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2013
Master
hengboli@live.cn
 
Grade 2014
Name
Gender
Supervisor
School Year
Type
Email
Zhang, Xun
M
Wang, Yong
2014
Ph.D.
xunzhang@zju.edu.cn
Ji, Xujing
F
Li, Jixue
2014
Ph.D.
1970262563@qq.com
Cao, Guang
M
Li, Jixue
2014
Ph.D.
3100103384@zju.edu.cn
Chen, Xing
M
Zhang, Ze (Tian, He)
2014
Ph.D.
cxing1213@163.com
Yu, Jian
M
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2014
Ph.D.
1044402029@qq.com
Fei, Zhen
M
Jin, Chuanhong
2014
Master
89318796@qq.com
Dang, Li
M
Li, Jixue
2014
Master
1440756706@qq.com
Chen, Jialin
M
Wang, Yong
2014
Master
417401277@qq.com
Jiang, Chao
F
Zhang, Ze (Wang, Yong)
2014
Master
jiangxc1122@126.com
 
Grade 2015
Name
Gender
Supervisor
School Year
Type
Email
Zhou, Zhengnan
M
Tian, He
2015
Ph.D.
wjzzn2005@gmail.com
Ren, Xibiao
M
Jin, Chuanhong
2015
Ph.D.
xb_ren@zju.edu.cn
Fu, Xiaoqian
F
Yu, Qian
2015
Ph.D.
3110104721@zju.edu.cn
Liu, Zhongran
M
Zhang, Ze (Tian, He)
2015
Ph.D.
liuzr12345@126.com
Liu, Shikai
M
Li, Jixue
2015
Master
139612678122C@163.com
Meng, Jie
M
Wei, Xiao
2015
Master
1574923217@qq.com
Wu, Shiyan
F
Zhang, Ze (Wei, Xiao)
2015
Master
798459918@qq.com
Hu, Qi
M
Yu, Qian
2015
Master
1160089674@qq.com
Tang, Min
F
Wang, Yong
2015
Master
2272516204@qq.com
Chen, Qiongyang
M
Tian, He
2015
Master
qiongyangchen@foxmail.com
Dong, Ganxing
M
Jin, Chuanhong
2015
Master
1291710738@qq.com
 
 
Graduated students
 
Name
Gender
Supervisor
School Year
Graduation Year
Degree
Zhao, Guanghui
M
Zhang, Ze (Li, Jixue)
2011
2014
Master
Mao, Minmin
M
Li, Jixue
2012
2014
Post-doctor
Zhu, Guomin
M
Jin, Chuanhong
2012
2015
Master